PERGJIGJE:

Disa kritere te mundeshme:

Vizitoret entuziast te kenaqur sjellin me vete ne shtepite e tyre njohurite dhe inkurajojne miqte te ndajne keto eksperienca, duke siguruar vazhdimesine e biznesit te destinacioneve.

http://www.sustainable-albtourism.com/Alb%20CD%20Coast%20Learn/CD%20Coast%20Learn/tourism/images/v.gif

Nevoja per te respektuar tradita te caktuara dhe zakone eshte e kuptueshme me qellim qe keto te mbijetojne dhe njerezit vendas te mos fyen.

http://www.sustainable-albtourism.com/Alb%20CD%20Coast%20Learn/CD%20Coast%20Learn/tourism/images/v.gif

Komunitetet e masin suksesin e turizmit jo nga shifrat por nga koha e qendrimit, sasia e parave te shpennzuara dhe cilesia e eksperiences.

http://www.sustainable-albtourism.com/Alb%20CD%20Coast%20Learn/CD%20Coast%20Learn/tourism/images/v.gif

Turistet jo vetem mesojne rreth destinacionit por edhe mesojne por edhe mesojne sesi te ndihmojne ne ruajtjen e karakterit te tij nderkohe qe thellojne eksperiencat e tyre te udhetimit.

http://www.sustainable-albtourism.com/Alb%20CD%20Coast%20Learn/CD%20Coast%20Learn/tourism/images/v.gif

Zhvillimi dhe rritja e turisteve mbahen brenda limiteve te pranueshem te burimeve dhe menaxhohen duke minimizuar cdo efekt demtues ne mjedis.

http://www.sustainable-albtourism.com/Alb%20CD%20Coast%20Learn/CD%20Coast%20Learn/tourism/images/v.gif

Nevojat e popullsise pritese plotesohen duke maksimizuar pjesemarrjen dhe perfshirjen ne vendimmarrje. Bizneset turistike bejne me te miren e mundeshme per te punesuar dhe trainuar njerez lokale, blejre nga furnizues lokale dhe perdorur sherbimet lokale.

http://www.sustainable-albtourism.com/Alb%20CD%20Coast%20Learn/CD%20Coast%20Learn/tourism/images/v.gif

Biodiversiteti ruhet dhe dhe mbrohet duke lejuar trashegimin e kapitalit natyror ne brezat qe vijne.

http://www.sustainable-albtourism.com/Alb%20CD%20Coast%20Learn/CD%20Coast%20Learn/tourism/images/v.gif