Pergjigje:

Vecanerisht perfitues eshte promocioni i turizmit ne natyre dhe eko-fermave

? Mbeshtetja e krijimit te puenev tradicionale dhe e qendrave te trashegimise

? Krijimi i nje rrjeti per ciklizem, ecje, vrojtim ne natyre si edhe udhetime per arsye edukimi dhe linja per turizmin ujor