PERGJIGJE: Te qendrojne ne vendin meme eshte rregulli per shume pushues Europian. Kjo eshte e dallueshme ne vendet jugore (Greqi, Spanje, Itali, Portugali), por edhe ne Finlande.
Per te tjeret, te shkojne ne nje tjeter vend te Bashkimit Europian eshte nje alternative paresore. Kjo eshte vecanerisht e vertete per Luksemburgun (91% e pergjigjeve tregojne nje vend tjeter te Bashkimit Europian, Belgjika (74%) dhe Gjermania (73%).