• Mbetjet nga varkat argetuese, shtepite e pushimit, kampingjet dhe hotelet kontribojne ne eutrofikim
  • Vozitja dhe skite me barka rezultojne nne derdhje benziend dhe nafte
  • Aktivitete me zhurme te tilla si vzitjet per qef dhe skite ne uje mund te trazojne boten e eger dhe vecanerisht gjate sezonit te shumimit
  • Bojrat kundra ndryshkut apo kalbjes ne varka mund te jene te demshme per jeten ujore
  • Peshkimi per qef mund te demtoje popullatat e peshqeve
  • Planifikimi i dobet dhe perdorime te papershtatshme per qellime argetimi mund te shkaterroje habitate te cmuara dhe peisazhe
  • Rezervat me uje siperfaqesor po shterojne si rezultat i kerkeses se madhe turistike
  • Shkaterrimi dhe fragmentizimi i mjedisit te gjalle shkakton humbje te biodiversitetit