Menyrat per te perfshire popullsine lokale ne hartimin e politikave dhe vendimeve mbi turizmin:

 • Organizimi i workshopeve, seminareve dhe konferencave
 • Krijimi i komisioneve apo i grupeve te punes
 • Trajnimi
 • Intervista dhe pyetesore per publikun e gjere ose per grupe te vecanta interesi
 • Bordet keshillimore
 • Seanca publike
 • Krijimi i nje "forumi" apo "rrjeti" formal me perfaqesues nga shoqeria civile

Disa rregulla te pergjithshme mbi pjesemarrjen e publikut:

 • Informoni dhe edukoni njerezit se perse ata duhet te perfshihen
 • Perpiquni te jepni qarte te tere informacionin dhe pa zhargone
 • Vendosni kufizime te qarta dhe afate pritjeje te percaktuara per te gjithe pjesemarresit
 • Krijoni nje sistem te mire komunikimi me nje person kontakti me reputacion
 • Filloni shume heret duke lejuar maksimumin e pjesemarrjes - ndoshta mund te vazhdoje me gjate sec e mendoni
 • Perfshini persona te klasave te ndryshme dhe jo vetem nje perfaqesues
 • Perdorni reklamat per te nxitur njerezit te behen pjesemarres, jo vetem tu drejtohesh njerezve te perfshire me pare
 • Mendoni mbi pregatitjen e transportimit, kohes dhe vendtakimit per mbledhjen - a do te jene ata te arritshme per te gjithe
 • Cdokush qe ka interes duhet te paraqitet mire qe ne fillim
 • Trajtim i barabarte per te gjithe pjesemarresit eshte i rendesishem