Blue Flag Campaign
International

 

Fushata e Flamurit Blu- Nderkombetare

  Pershkrimi
Qe ne 1987, Flamuri Blu ka simbolizuar standartet e larta mjedisore mbi cilesine e ujit, pastertine ne plazh dhe heqjen e mbeturinave, duke siguruar informacion te perditesuar per vizitoret, edukim mjedisor dhe angazhimin per te ruajtur ekosistemet bregdetare.
Ne 2004, 2312 plazheve dhe 605 moleve iu dha Flamuri Blu. 25 vende tani jane duke marre pjese ne Fushaten e flamurit Blu.

Website www.blueflag.org

Contact
FEE
Scandiagade 13
2450 Copenhagen SV
Denmark
Tel +45-33790079
Fax +45-33790179
e-mail: blueflag@blueflag.org