ECOTEL
International

 

ECOTEL

Nderkombetar

  Pershkrimi
Qe ne 1994, ECOTEL® ka shpjeguar konceptin e pergjegjesise mjedisore ne industrine mikpritese. Certifikimi ECOTEL® ndihmon ne vendosjen e standarteve ne lidhje me performancen mjedisore si dhe gjithashtu tu tregoje hoteleve nje menyre qe kerkesat e tyre mbi mjedisin te kontrollohen ne menyre te pavarur. Vleresimi ECOTEL® mund te nxjerre ne pah oportunitetet e mundshme te ruajtjes se mjedisit qe mund te rezultojne ne shkurtime te konsiderueshme te kostos.

 

Website www.ecotels.com

Contact
372, Willis Avenue Mineola,
New York 11501
Tel.: 01-516-248-8828
Fax.: 01-516-742-3059
E-mail: cbalfe@hvsinternational.com