The Green Certificate
Latvia

 

Certifikata e Gjelber - The Green Certificate

Letoni

 

Pershkrim
"Green Certificate" eshte nje eko-etikete per cilesine mjedisore qe akordohet per vendndodhjet turistike, te cilat mbrojne natyren dhe peisazhin, perdorin ujin dhe energjine ne menyre racionale, praktikojne metoda miqesore me mjedisin per mbledhjen dhe menaxhimin e mbetjeve. Gjithashtu ofrojne aktivitete turistike qe respektojne mjedisin, ushqim te shendetshem dhe te prodhuar lokalisht dhe sigurojne informacion te bollsherm per atraksionet natyrore lokale dhe saitet e trashegimise kulturore e historike

Website www.eco.celotajs.lv

Contact
Rural Tourism Association of Latvia "Lauku celotajs"
Kugu Str. 11, Riga LV-1048
Tel.: +371 7617600
Fax: +371 7830041
E-mail: lauku@celotajs.lv