Milieubarometer
The Netherlands

 

Milieubarometer

Hollande

  Pershkrim
Qe nga 1998, ne bregun Hollandez dhe ishujt ne parkun kombetar dhe ujrat e brendeshem te Milieubarometer's ("Barometri Mjedisor")i ka treguar vizitoreve nilvelin e cilesise mjedisore qe eshte akorduar ofruesit te sherbimeve turistike ne tre kategori te ndryshme te eko-etiketes: Bronz, Argjend, Ar te cilat plotesojne edhe standartet e larta te eko-etiketes shteterore "Milieukeur". Bronz eshte mire, Argjend edhe me mire, Ar ploteson standartet me te larta te "Milieukeur" dhe te ekoetiketes shteterore.

Website www.milieubarometer.com

Contact
Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit,
Postbus 102,
3970 AC Driebergen
Tel: +31 (06) 53 92 41 45,
Fax: +31 (0343) 52 47 01,
E-mail : info@milieubarometer.com