PAN Parks
Europe

 

PAN Parks

Europe  

Pershkrim
PAN Parks garantojne mbrojtjen e natyres per kapitalet natyrore te Europes duke certifikuar parqe te cilet kalojne verifikimin e kryer nga ekperte te pavarur ne perputhje me Parimet baze, kriteret dhe treguesit e PAN Parks. Keto parime mbulojne aspektet relevante mjedisore, ekonomike, sociale dhe kulturore, sigurojne standartet e reja per mbrojtjen dhe zhvillimin e qendrueshem.

Website www.panparks.org

Contact
PF 264,
9002 Gyor,
Hungary
Tel: +36 96 433925
Fax: +36 96 519786
E-mail: info@panparks.org