The Swan
Denmark, Iceland, Finland, Norway and Sweden

 

Mjelma - The Swan

Danimarke, Islande, Finland, Norvegji dhe Suedi

  Pershkrim
Konsumatoret e 1989 ne vendet Nordike, Suedi, Danimarke, Islande dhe Norvegji kane mundesine te zgjedhin produkte miqesore ndaj mjedisit me cilesi te larte duke u ndihmuar edhe nga eko-etiketa zyrtare Mjelma Nordike - Nordic Swan. Qe nga 1999, kjo eko-etikete ka garantuar qe produktet dhe sherbimet te plotesojne standartet ekstremisht te larta duke marre ne konsiderate ciklin e tyre te jetes, impaktin, cilesine dhe performancen. Kriteret mjedisore rishikohen rregullisht per te siguruar qe produktet e eko-etiketuara dhe sherbimet jane shume me larte se standartet e industries.

Website www.svanen.nu

Contact
Ecolabelling,
SE-118 80 Stockholm,
Sweden,
Tel: +46 (0)8-55 55 24 00
E-mail: svanen@sismab.se