Visit
Europe

 

Vizit Europe

 

Pershkrim
VISIT eshte iniciativa e perbashket Europiane per promovimin e eko-etiketave dhe zhvillimit te turizmit te qendrueshem. VISIT ka nje kuptim te dyfishte si nje ftese per konsumatoret, "VIZITA juaj krijon ndryshimin - zgjedhja eshte e juaja!" dhe si nje ftese per ofruesit e turizmit per te perdorur VISIT si nje platforme per "Iniciativat Vullnetare per Qendrueshmerine ne Turizem" - "Voluntary Initiatives for Sustainability in Tourism".

 

Website www.yourvisit.info

Contact
European Centre for Eco Agro Tourism
P.O. Box 10899
1001 EW Amsterdam
The Netherlands
Tel: + 31 20 6630479
Fax: + 31 20 4630594
E-mail: k.kuitert@eceat.nl