Roli i Akademikeve

•  Akademiket mund te monitorijne nje pikture te madhe. Ato mund te vleresojne pasoja te mundeshme te aktiviteteve turistike. Gjithashtu, ata mund te analizojne burimet natyrore te zonave bregdetare per te pare se ku burimet jane ne perdorim dhe ku kane humbur. Ne fund te fundit, ata duhet te kontribojne ne zhvillimin e politikave dhe planeve per industrine e turizmit, etj.