Konsumatoret

Kur shoqerite konsumatore perfshihen ne menaxhimin e turizmit bregdetar:

a) Eficenca eshte me e mire ne perdorimin e burimeve natyrore
b) Ka me shume transparence ne lidhje me informacionin
c) Stafi eshte me i pergjegjshem
d) Sherbimet jane me te barabarta
e) Ka me shume presion per permiresimin e sherbimeve, etj