Roli i medias

Fushat e pjesemarrjes dhe perfshirjes se medias lokale ne menaxhimin e turizmit bregdetar perfshijne:

  • Programe per ndergjegjesimin ne turizem qe i adresohen nje mase te madhe te popullates
  • Mbulimi ne shtyp dhe fushata te vecanta per te promovuar iniciativat per turizem te qendrueshem
  • Promovimi i turizmit vendas nerpermjet raporteve ne shtyp mbi destinacione te ndryshme
  • Siguron nje lidhjeve te rendesishme me perpjekjet e marredhenieve publike kombetare ne tregjet pertej oqeanit