Roli i OJF-ve

OJF-te luajne nje rol vital ne menaxhimin e turizmit bregdetar.

Detyrat e tyre perfshijne:

  • Sigurimin se interesat e te gjithe grupeve te interesit jane marre parasysh
  • Inicimin e shoqerive konsumatore
  • Ne bashkepunim me akademiket, gazetaret, rregullatoret, OJF-te mund te kontribojne ne zhvillimin e politikave dhe planeve per industrine e turizmit bregdetar
  • Ndihmon qeverine ne zhvillimin e standarteve per turizmin e pergjegjshem
  • Ndihmon qeverite, sektorin privat dhe komunitetet ne zbatimin, monitorimin dhe vleresimin e projekteve per turizmin
  • Terheq fonde nga agjencite donatore per te zhvilluar projekte te posacme turizmi me baze komunitetin
  • Ndihmon komunitetet dhe grupet komunitare te vete organizohen, dhe te pergatiten per zbatimin e projekte per turizmin
  • Ndihmon qeverine ne zbatimin e programeve per ndergjegjesimin e komuniteteve dhe industrise turistike ne pergjithese rreth vlerave mjedisore e turistike
  • Ndermjetesojne midis sektorit privat dhe komuniteteve per te sjelle me shume perfshirje te ne sektorin e turizmit dhe sektorit me te fort privat per te percuar kurset edukuese, trajnuese dhe binjakezuese me komunitet locale.