You are here: / Case Studies / Belek - Turkey

Belek - Turqi

Pershkrimi

Fjalet kyce
Turizmi i qendrueshem, investitoret private, grupet e perfshira te interesit, bashkepunimi i aktoreve

Kush, Ku, Kur
Organi koordinues: Shoqata e Investitoreve te Turizmit Belek (Betuyab). Betuyab eshte nje shoqate manaxhimi e themeluar ne 1988 nga kompanite investitore te rajonit me mbeshtetjen e Ministrise se Turizmit e cila e drejton ate gjithashtu. Cdo kompani investuese ne Qendren per Turizmin ne Belek eshte e detyruar te jete anetare e Betuyab.
Vendodhja: Antalya, Serik, Turkey
Kur: Procesi filloi ne 1988 dhe akoma vazhdon.

Si

Qellimet dhe aktivitetet e Betuyab jane realizuar nepermjet kooperimit midis investitoreve, banoreve lokale, shoqatave dhe institucioneve zyrtare, dhe ministrite qe lidhen me to (Ministria e Turizmit, Ministria e Mjedisit, Ministria e Shendetesise, Ministria e Pyjeve etj.). Mbeshtetja eshte dhene ne formen e sherbimeve te keshillimit nga universitete te ndryshme, perfshire Universitetin Hacettepe dhe Universitetin Mediterranean. An infrastructural participation share was collected nga cdo anetar Betuyab ne fillim te  projektit, dhe nje anetaresim i permujshem eshte realizuar deri atehere. Projektet me kosto te larte jane financuar ne menyre te barabarte (1:3) nga Ministrite, institucionet publike, dhe nga investiotoret Betuyab.

Pershkrimi

Projekti ka per qellim te vendose "turizmin e qendrueshem" si element kryesor te Turizmit ne Belek.
Projekti shenon se, per here te pare ne Turqi, te gjithe investitoret e rajonit ia kane kane kaluar pergjegjesine e manaxhimit institucionit te Betuyab per zhvillimin e rajonit.


  

Rezultatet e arritura

Projekti shenon se, per here te pare ne Turqi, te gjithe investitoret e rajonit ia kane kaluar pergjegjesine e manaxhimit institucionit te Betuyab per zhvillimin e rajonit.

  • Ministria e Turizmit ka vendosur qe zhvillimi i turizmit te qendrueshem i rajonit nuk mund te mbeshtese me investime te metejshme ne turizem, investime te reja nuk do te lejohen.
  • Te gjitha ndermarrjet e turizmit jane te lidhura me tre uzina te purifikimit te ujit te paperdorshem. Nje pjese e ujit te paperdorshem eshte perdorur per vaditje, ndersa pjesa e mbetur e ujit eshte pastruar plotesisht dhe eshte leshuar perseri ne natyre.
  • Projektet e infrastruktures kerkojne kosto te larta financiare dhe realizim ne kohe te planit perpara perfundimit te Qendres se Turizmit ne Belek.
  • E mbeshtetur nga sherbimet e keshillimit shkencor e universiteteve, fushata kunder mushkonjave, mizave te shtepise dhe mizave te reres vazhdon, duke arritur sukses ne shkallen 90%.
  • Universitetet vazhdojne te investigojne infrastrukturen ekologjike dhe diversitetin rajonal te saj, dhe te botojne aritkuj mbi diversitetin biologjik.
  • Jane realizuar gjithashtu edhe studime per te rritur masen e informimit tek publiku, qe perfshijne tre libra dhe postera te ndryshme, ("100 Zogjte e Belek", "250 Bimet e Belek" and "20 Bimet Tipke te Belek").
  • Fire hydrants Hidrante zjarri jane vendosur ne pyje per mbrojtjen e zones, dhe jane blere pajisje kundra zjarrit per te mbajtur nen kontroll topografine e zones.
  • Gjate gjithe vitit jane punesuar dhe paguar dy zjarrefikesa nga Betuyab, te perforcuar nga kater persona te tjere gjate sezonit kur rreziqet e zjarreve ne pyje jane te larta. Per te parandaluar zjarrin dhe rreziqet, jane instaluar sisteme komunikimi, dhe si qender sherben zyra Betuyabs.
  • Jane realizuar projekte te ndryshme, protokolle dhe pune te perbashketa ne bashkepunim me OJF-te

Mesimet e nxjerra

Suksesi i Qendres turistike ne Belek ka te beje me natyren e re dhe ndryshuar te organizimit si dhe me mbeshtetjen konsultative te universiteteve.
E rendesishme eshte te kryhen studime te bazuara shkencerisht dhe te drejtuara drejt se arshmes.

Mungesa e shkeputjes se investitoreve private dhe publike solli nje qendrim besimi nga shteti. Sektori privat dhe popullsia lokale jane shume te emocionuar nga Betuyab, qe I inkurajon ato te punojne se bashku.

 

 


Komentet

Kapaciteti per pritjen e turisteve duhet te behet nje nje menyre te tille qe ekosistemi dhe infrastruktura te mos mbeshtese investime te metejshme. Megjithate sezoni me nivel te ulet turistik duhet inkurajuar. Vecanerisht Belek i njohur si Qendra nderkombetare e Golfit.

 

Konkluzioni

Bashkepunimi i aktoreve eshte nje mjet i rendesishem per turizmin e qendrueshem.

Detaje Kontakti

Sirer Aydin, General Manager Head Office: Belek Tourism Investors Association Kuzgun Sokak no. 88/1 06540 A. Ayranc1-Ankara Turkey Tel. 0312 441 54 27 - 441 67 22-23; Fax 0312. 441 54 28
Antalya Office Belek Tourism Center Iskele Mevkii P.K. 3207500 Serik-Antalya Turkey Tel. (0242) 725 56 92-93; Fax (0242) 725 56 94

 

Burimi

http://www.un.org/esa/sustdev/mgroups/success/tour3.htm 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher