You are here: / Concepts / Turizem i Qendrueshem Bregdetar

 

Turizmi bregdetar konsiderohet si nje nga fushat me rritjen me te madhe ne turizmin e sotem ne saje te atributeve te tij baze si rera, deti dhe dielli. Me qellim qe te ndertojme mjedise bregdetare terheqese, te qendrueshme dhe te sigurta me uje te paster dhe habitate te shendetshme, eshte e domodoshme te zhvillojme turizem bregdetar te qendruehsem dhe te mire-menexhuar. Menaxhimi i Integruar i Zonave Bregdetare eshte trajtimi me i mire i mundeshem per arritjen e qellimit.

Turizmi Bregdetar i Qendrueshme nenkupton sa me poshte:

  • Praktika per Menaxhimin e Qendrueshem te Bregdetit
  • Eko-sisteme te shendetshme me uje dhe ajer te paster
  • Nje mjedis rekreativ te sigurte nepermet menaxhimit te rreziqeve bregdetare te tilla si: erozion, stuhi apo permbytje. Sigurimi i niveleve te pershtatshme te sigurise se varketareve, notareve dhe te perdoruesve te tjere te ujit.
  • Perpjekje per restaurimin e plazheve qe ruajne vlerat argetuese dhe terheqese te tyre.
  • Politika te shendosha per mbrojtjen e habitateve dhe botes se eger.
 

Zona e Plazhit te sotem te The area of present-day Koege Bay Beach Park in Greater Copenhagen (Denmark) suffered severely from erosion. By using land recovery methods, such as vast beach nourishment a new beach environment was formed. Sand was collected from lagoon areas and a 20 m wide sand dike was built to a height of 3 m above sea level. A planting programme on the dunes was also realised to stabilise the resource. It gives an example of how to create a sustainable leisure resource without creating negative environmental effects.

(Source: CM Hall "Geography of Tourism")

 

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher