You are here: / Concepts / Sustainable Development

 

Zhvillimi i Qendrueshem

Koncepti i pergjithshem i Zhvillimit te Qendrueshem u theksua ne "E Ardhmja Jone e Perbashket" (i njohur gjeresisht si Raporti i Brutland ) publikuar me 1987. Qendruehsmeria u perkufizua si: Plotesimi i nevojave te brezit te sotem pa kompromentuar aftesine e brezave qe vijne per te plotesuar nevojat e tyre gjithashtu (WCED, 1987:43).

Kjo nenkupton qe Zhvillimi i Qendrueshem u le brezave qe vijne burime te mjaftueshme per siguruar cilesine e jetes. Planifikimi ne kohe te gjate dhe perfshirja e te gjithe njerezve ne zhvillim jane thelbesore.

  

Black Sea


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher