You are here: / Concepts / Environmental quality

 

 

CILESIA MJEDISORE

Konsumatoret ne Europe, per shembull ne Gjermani, Mbreterine e Bashkuar apo Hollande jane te vetedijshem per impaktet mjedisore te shkaktuara nga turizmi. Ata presin nje cilesi te larte mjedisore ne destinacionin e tyre, preferojne sherbimet akomoduese me etiketa mjedisore, kerkojne produkte te certifikuara ne kataloget e udhetimeve dhe duan te kene akses ne te gjithe produktet e "gjelberta" turistike ne Europe

 


 

 

Fakte dhe Shifra

Turistet Gjerman presin cilesi mjedisore
Ne 2002, Gjermaneve iu bene keto pyetje ne nje anketim opinioni: Kur mendoni per pushimet e ardheshme, cilet nga faktoret e meposhtem mjedisor eshte me i rendesishme per ju? Pergjigjet ishin si me poshte:

64.5 %: Plazhet dhe ujrat e pastra
59.1 %: Te mos kete asnje mbeturine ne shtepine e pushimit apo ne mjedisin rrethues
50.0 %: Te mos jete ber urbanizim i zonave rurale
45.8 %: Mbrojtje e mire e natyres ne destinacionin e pushimeve
51.0 %: Te mos kete ndotje akustike nga trafiku apo diskotekat 35.1 %: Te kete pak trafik dhe transport te mire publik ne destinacion
29.0 %: Mundesia e mberritjes lehtesisht ne destinacion me autobus apo tren.
41.8 %: Akomodim miqesor ndaj mjedisit
18.7 %: Gjetja a komodimit miqesor ne operatoret turistike apo kataloget e agjencive te udhetimit
14.2 %: Marrje e lehte e informacionit per ofertat per akomodim te verifikuar mjedisor miqesor (eko-etiketat)

Burimi: ECOTRANS / F.U.R. (Reiseanalyse 2002)
Kampioni: n = 7872 / perfaqesim per 60.10 Mio Gjerman te moshave jo me pak se 14 vjec. 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher