You are here: / Concepts / Tourism Ethics

Etika ne Turizem

Me rritjen e publicitetit per efektet armiqsore te turizmit ne mjedis, po rritet edhe kerkesa nga konsumatoret ndaj produkteve te cilat respektojne turizmin e qendrueshem (konsumatorizmi etik). Ne praktike, shume argumentojne se turistet si konsumatore kane deshtuar ne ushtrimin e presionit thelbesor kaq i nevojshem per te siguruar ndryshimin e rendesishem. Nje anketim i kryer nga MORI ( Market Opinion Research International ) nxirrte perfundimin se konsumatoret nuk e shikojne turizmin si nje shkaktar te madh per rreziqet mjedisore, megjithese ka deshmi per nje rritje te sjelljes se ndergjegjshme ndaj mjedisit.

.

 

 

Belek - Turkey

 

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher