You are here: / Concepts / Tourism resources

 

Burimet Turistike

Turizmi varet nga fuqia terheqese e burimeve primare te destinacionit:

  • Burimet natyrore (klima, peisazhi, ekosistemet)
  • Burimet kulturore (trashegimia urbane, artet, vlerat arkeologjike, traditat, vlerat shkencore, artizanati dhe formacionet nen-kulturore)
  • Burimet Sociale (zhvilluesit potencial te turizmit me karakteristika socio-demografike, aftesise, kapitali financiar, gjuha, shendeti, - mjedisi- sistemet e sigurimit te pasurise, interesat e komunitetit lokal, etj. otential tourism developers with socio-demographic characte).

Per me teper, destinacionet turistike sigurojne edhe burime sekondare:

  • Sektori i Akomodimit (hotele, motele, kampingje, shtepi pritje etj.)
  • Sektori i ushqimit (kafene, restorante, bistro etc.)
  • Sektori i organizimit te udhetimiy (agencite, operatoret turistike, etj.)
  • Sektori i Transportit (ajior, barka, treni, autobuzet, etj.)
  • Sektori i Zbavitjes (lojrat e fatit, diskot, etj.)
  • Sektori i Informacionit (Rrjetet e Infomacionit per turizmin)
  • Sherbime suplementare, infrastuktura e sherbimeve baze dhe plotesuese


 

 

Mamaia - Romania

 

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher