You are here: / Practice/ Tools / Codes of Conduct and Guidelines for Sustainable Tourism

Kodet e Sjelljes dhe Udherrefueset per Turizmin e Qendrueshem

Kodet e Sjelljes jane udherrefyesa jo te detyruara me ligj te cilat nje apo me shume organizata mund te biejne dakord ti ndjekin. Shpesh iu referohemi edhe si "kode vullnetare" apo "kode te praktikes", ato perkufizojne ne menyre tipike standartet e sherbimeve qe mund te priten kur ke te besh me nje kompani te pajtuar me kodin (Burimi: Agjencia e Konsumatorin Financiar te Kanadase ).


Ecotourism Guidelines
Published by The Ecotourism Society, North Bennington, Vermont, USA. Copyright 1993

 

   

 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher