You are here: / Practice/ Tools / Communicating sustainability

Komunikimi i Qendrueshmerise

Eshte thelbesore te informosh turistet ne nje menyre pozitive rreth perpjekjeve per qendrueshmerine duke i ndergjegjesuar njerezit se cilesia mjedisore do te thote eksperience turistike cilesore. Cilesia mjedisore duhet te shoqerohet me ndjenja pozitive te tilla si: sherbime te vogla por cilesore, marredhenie personale, tradita, natyre e paprekur dhe e mbrojtur, pushim, stil modern jetese dhe ushqime lokale (organike) te shendetshme.

 

Cilesi dhe mjedis jane dy ane te se njejtes monedhe: produktet me etikete eko sigurojne sherbim me cilesi te mire dhe produktet cilesore duhet te respektojne mjedisin. Produktet me etiketa Eko jane produkte me "Cilesi +".Shembull
Perpjekjet per komunikim te VISIT

Iniciativa Europiane VISIT zhvilloi strategjine e vet te komunikimit per cilesine mjedisore ne turizem. Ne 2002, Viti i Kombeve te Bashkuar per Eko-turizmin, fushata per imazhinn e VISIT u hap nen moton: "Te Kujdesesh per Mjedisin... do te thote te kujdesh per Vizitorin". Ky sllogan lidh cilesine mjedisore me cilesine e produktit dhe te eksperiencave". Pikturat kombinojne "vizitorin" me "cilesine mjedisore". Teksti i shkurter rrit ndergjegjesimin dhe mund te kuptohet dhe pranohet lehte. Publikuar ne shume gjuhe sllogani kontribon per nje ndergjegjesim te pergjitheshem mbi ceshtjet dhe imazhin e eko-etiketave qe perputhen me standartet VISIT. Ai ploteson aktivitete promovuese individuale ne nivel kombetar apo qe fokusohen ne target grupe te caktuara. Ai eshte nje proces i vazhdueshem per te shperndare kete mesazh ne bashkepunim te forte me median e shkruar dhe elektronike ne panairet nderkombetare te udhetareve dhe konferencat ne kataloget dhe broshurat e operatoreve turistike, ne broshurat dhe faqet e internetit te Eko-etiketave VISIT dhe ne botimet e VISIT,

Guida e Pushimeve VISIT doli ne treg ne 2003 nen moton "Vizita juaj krijon ndryshimin". Kjo guide eshte e vlefshme online ne Anglisht, Gjermanisht dhe Hollandisht. Ajo ofron nje pershkrim te detajuar dhe strukturuar te me shume se 1000 hoteleve, shtepive pushimi, moteleve, zonave kampingu dhe restorante. Kjo e kombinuar edhe me pamjet terheqese si vlere e shtuar ndaj certifikates mjedisore ato te gjitha ofrojne nje "Plus" ne cilesi. Per here te pare, konsumatoret mund te gjejne akomodim te pershatshem miqesor me mjedisin per pushimet e tyre te radhes veten duke klikuar mbi destinacionin e pushimeve ne harten e Europes.

 

OJF-ja nderkombetare Miqte e Natyres nxjerr ne pahe Guiden e Pushimeve VISIT ne sherbimin e tyre online per turizmin qe eshte miqesor me mjedisin: www.eco-tour.org

 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher