You are here: / Practice/ Tools / Involvement of Civil Society institutions

Perfshirja e institucioneve te Shoqerise Civile

Perfshirja e institucioneve te shoqerise civile eshte nje menyre shume eficente per stimulimin e pjesemarrjes publike ne vendimamarrjen ne zonat bregdetare.

Shoqeria Civile perfshin te gjithe grupet qe kane interes ne sektorin bregdetar: konsumatoret , Organizatat Jo-qeveritare (- OJF-te) , akademite dhe mediat .


 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher