You are here: / Practice/ Tools / Marketing sustainable tourism products

Marketingu i produkteve te qendrueshme turistike

Si ndermjetes midis turisteve dhe ofruesit e sherbimeve turistike, operatoret turistike ofrojne sebashku nje varietet sherbimesh qe lidhen me turizmin per te formuar nje pakete te plote pushimesh te ciles me pas i behet marketing te konsumatoret ose drejtperdrejt ose nepermjet agjenteve te udhetimit. Secila pakete ne pergjithesi perbehet nga akomodimi (shpesh perfshijne edhe sigurimin e ndonje ushqimi), transport vajtje-ardhje nga destinacioni dhe ngjarje apo aktivitete te tilla si: eksursione dhe aktivitete sociale. Operatoret turistike nuk jane gjithmone kontroll direkt te impakteve sociale dhe mjedisore te produkteve te tyre. Pavaresisht nga kjo, konsumatoret gjithnje e me shume presin qe operatoret turistike nga te cilet ata blejne te sigurojne se produktet e tyre ofrojne jo vetem cilesi dhe cmim qe tia vleje, por edhe te ruajne qendrueshmerine sociale dhe mjedisore.

 

 

 

 

 

 

 Shembull
Tregu i The Green Travel (Udhetim i Gjelber)

Tregu i The Green Travel eshte nje lehtesi per integrimin e produkteve te qendrueshme ne paketat e operatorev turistike Europiane dhe Amerikano Veriore. Tregu i The Green Travel- duke perfshire qindra produkte te qendrueshme- u publikua ne internet si nje sherbim "biznes-biznes".


Green Travel Market jep informacion te fresket dhe te besueshem per produktet e qendrushme turistike qe egzistojne. Lloje te ndryshme te produkteve shume te qendrueshme turistike pergjate "zinxhirit te furnizimit turistik" marrin pjese ne Tregun e Green Travel Market: destinacione, zona te mbrojtura, rrjete akomoduese, akomodime individuale, rrjete turistike te bazuar ne komunitet, aktivitete dhe te tjera terheqje turistike, eksursione apo ture, operatore turistike qe sjellin turiste dhe sherbime transporti . Tregu i The Green Travel Market ofron nje game te gjere sherbimesh per te ndihmuar produktet dhe sherbimet lokale qe te arrijne operatoret turistike Europiane apo Amerikane dhe median. Tregtuesi i Green Travel eshte ne kontakt me me shume se 1.500 operatore turistike.

 

 

 

 

 

 

 

www.greentravelmarket.info

 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher