You are here: / Why / Introduction

 

Prezantim

Turizmi eshte nje komponent madhor ne rritjen ekonomike ne mbare boten. Vecanerisht ne zonat bregdetare ku eshte edhe stimulues per zhvillimin e qendrueshem. Turizmi pritet te ushtroje nje influence ne rritje ne peisazhet e bregdetit, eko-sistemet dhe menaxhimin e trashegimise kulturore .

Kjo eshte arsyeja perse kombet e botes kane shprehur perkushtimin e tyre per zhvillimin e qendrueshem te trashegimise natyrore dhe kulturore te tyre duke nenshkruar marreveshje nderkombetare . Disa prej tyre ne menyre te posacme adresojne zonat bregdetare por shumica jane me te pergjitheshme dhe te gjithanshme.

Trashegimia natyrore perfshin biodiversitetin, peisazhin natyror, vlerat per shplodhje ne natyre, etj. dhe menaxhohet me mire ne perputhje me kerkesat e Konventes mbi Diversitetin Biologjik .

Dy objektivat kryesore te Konventes jane:

(1) ruajtja e diversitetit biologjik

(2) shfrytezimi i qendrueshem i komponenteve te saj.

 

 

Ushtrim per perdoruesin

 

Listoni te pakten gjashte probleme tipike te shkaktuara nga aktivitetet rekreative ne zonat bregdetare. 


 


This site is optimized for viewing with Internet Explorer 4 and higher