Ορθή απάντηση: Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τη βιοποικιλότητα, διότι τα ενδιαιτήματα πολλών φυτών και ζώων θα υποστούν αλλαγές.