Ορθή απάντηση: Μερικά είδη φυτών και ζώων εξακολουθούν να εξυπηρετούν ιατρικούς σκοπούς.