Μερικά χρηματοδοτικά προγράμματα είναι:

Μερικοί φορείς παροχής δανείων είναι:

Μερικές εταιρείες που θα ενδιαφέρονταν να υποστηρίξουν συγκεκριμένες δραστηριότητες διαχείρισης της βιοποικιλότητας είναι:

Μερικά παραδείγματα χρηματοδότησης σε είδος (in-kind) είναι: