Top

Βρίσκεστε εδώ: / Αναγκαιότητα / Ωφέλειες

Οι ωφέλειες που απορρέουν από τη βιοποικιλότητα σχετίζονται με την οικονομική τους αξία και με τις συνέπειες που επιφέρουν στην αειφορική ανάπτυξη. Τα είδη και οι φυσιολογικές τους διαδικασίες, δηλαδή παραγωγή βιομάζας ή βιοχημικές διεργασίες, ανέκαθεν λαμβάνονται υπόψη ως προς την υλική τους υπόσταση και ως ανανεώσιμο κεφάλαιο για τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής (γεωργία, υλοτομία ή αλιεία).

Οι ωφέλειες που απορρέουν από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως εξής:

I. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

II. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 1. Προστασία υδατικών πόρων
 2. Παγίδευση εδαφών και προστασία
 3. Αποθήκευση και ανακύκλωση θρεπτικών ουσιών
 4. Κατακράτηση και απομάκρυνση ρύπων
 5. Συνεισφορά στην κλιματική σταθερότητα
 6. Διατήρηση οικοσυστημάτων
 7. Προστασία απρόβλεπτων περιστατικών (π.χ. πλημμύρες)

III. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΩΦΕΛΕΙΕΣ

 1. Έρευνα, εκπαίδευση και παρακολούθηση
 2. Αναψυχή και τουρισμός
 3. Πολιτιστικές αξίες

Κάθε μία από τις τρεις προαναφερόμενες κατηγορίες μπορεί να συνδεθεί με οικολογικές επιπτώσεις. Αυτές μπορεί να είναι:

 • άμεσες, δηλαδή να έχουν άμεση οικονομική αξία, όπως οι τομείς της ιατρικής, δασοκομίας, τουρισμού, ή
 • έμμεσες, δηλαδή η οικονομική αξία να απορρέει από μια καλύτερη οικονομική και συχνά αειφορική δομή, όπως είναι η έρευνα, η εκπαίδευση και τα μέτρα προστασίας.

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές πτυχές της ΟΔΠΖ. Γι' αυτόν το λόγο, εφαρμόζονται και σε αυτό το κεφάλαιο οι ωφέλειες της ΟΔΠΖ, έτσι όπως παρουσιάστηκαν στο κεφάλαιο "Αναγκαιότητα της ΟΔΠΖ"-"Ωφέλειες" της ενότητας "Αρχές της ΟΔΠΖ".

 

Παράδειγμα: αειφορική ανάπτυξη του τουρισμού και διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Belek, Τουρκία

Το Belek είναι ένα παράκτιο χωριό της περιοχής Serik η οποία βρίσκεται 40 χλμ. μακριά από την πόλη Αντάλεια. Η περιοχή ορίζεται δυτικά από το ρέμα Aksu, ανατολικά από το ρέμα Acisu, νότια από τη Μεσόγειο Θάλασσα και βόρεια από το Όρος Tahtali.

Κύρια γνωρίσματα

 • Η περιοχή Belek έχει καθοριστεί πριν από το 1990 ως μία από τις σημαντικότερες περιοχές ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας κατά μήκος της Τουρκικής Μεσογειακής ακτής.
 • Ένα από τα σημαντικότερα γνωρίσματα του Belek είναι η ακτή με αμμόλοφους 29 χλμ. Οι ευρείες περιοχές αμμόλοφων και τα όμορφα δάση με χαρακτηριστικά είδη της περιοχής καθιστούν την περιοχή πολύ σημαντική από την άποψη της βιοποικιλότητας.
 • Υπάρχουν 11 διαφορετικά συστήματα όπως θάλασσα, αμμόλοφος, δάσος, λιβάδι, έλος, λασπώδης πεδιάδα, κανάλι, γεωργική περιοχή, κατοικημένη περιοχή, αμπελώνας και η ορεινή περιοχή στο Belek όπου απαντώνται διαφορετικά οικοσυστήματα.
 • Η περιοχή αποτελεί εθνικό αλλά και διεθνή πόλο τουριστικής έλξης. Μέχρι το έτος 1995, λειτουργούσαν 18 ξενοδοχεία με αριθμό κλινών 15.000. Η ανάπτυξη τουρισμού συνεχίζεται με την κατασκευή νέων ξενοδοχείων και υποστηρικτικών υποδομών.
 • Η γειτονική πεδιάδα Serik είναι ευρέως γνωστή για τη γεωργική γονιμότητά της. Η γεωργία και τα θερμοκήπια αναπτύσσονται ιδιαίτερα στην περιοχή.

Η Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης στο Belek

Η Ένωση Επενδυτών Τουρισμού στο Belek (BETUYAB), είναι ένας διαχειριστικός φορέας που ιδρύθηκε το 1988 από επενδυτικές εταιρείες της περιοχής με την υποστήριξη και την καθοδήγηση του Υπουργείου Τουρισμού. Κάθε επιχείρηση που επενδύει στο τουριστικό κέντρο του Belek υποχρεούται να είναι μέλος της BETUYAB. Βασικός σκοπός της BETUYAB είναι να καθιερώσει τον αειφορικό τουρισμό στο Belek. Οι στόχοι και οι δραστηριότητες της BETUYAB πραγματοποιούνται μέσω της συνεργασίας μεταξύ των επενδυτών, των τοπικών κατοίκων, των επίσημων φορέων και ιδρυμάτων και των αρμόδιων υπουργείων. Η Ένωση BETUYAB φέρει την ευθύνη των υποδομών ύδρευσης, συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων, επικοινωνίας, μεταφοράς, διαχείρισης στερεών αποβλήτων κ.ά. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις θεωρούνται απαραίτητες για μια τουριστική ανάπτυξη. Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) και πανεπιστήμια έχουν εκπονήσει ποικίλα έργα διατήρησης της φύσης, πρωτόκολλα αλλά και συλλογική εργασία για να ερευνήσουν την οικολογική δομή και την περιφερειακή της ποικιλότητα και για να δημοσιεύσουν εργασίες σχετικές με τη βιολογική ποικιλότητα.

Χρήσιμα συμπεράσματα

Η οργανωμένη και θεσμοθετημένη ολοκληρωμένη διαχείριση είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος υποστήριξης της αειφορικής ανάπτυξης σε μια παράκτια περιοχή. Η Ένωση Επενδυτών Τουρισμού του Belek αποτελεί ένα καλό παράδειγμα προσπάθειας συντονισμού για την αειφορική ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, των ΜΚΟ και των κρατικών οργανισμών.

Περισσότερες πληροφορίες:

ΕΡΩΤΗΣΗ:

Επιλέξτε μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις:
 
α) Μερικά είδη φυτών και ζώων εξακολουθούν να εξυπηρετούν ιατρικούς σκοπούς
β) Μερικά είδη φυτών και ζώων εξυπηρετούσαν ιατρικούς σκοπούς κατά το παρελθόν, αλλά στις μέρες μας έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονες ιατρικές μεθόδους.
γ) Από τα είδη φυτών και ζώων, μόνο η "Ασπιρίνη" εξακολουθεί να εξυπηρετεί ιατρικούς σκοπούς.
δ)Μερικά είδη ζώων είναι χρήσιμα στο χώρο της ιατρικής μόνο για το λόγο ότι χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα


ΕΡΩΤΗΣΗ:

Επιλέξτε μία ή περισσότερες σωστές απαντήσεις: 
α)Οι υγρότοποι συμβάλλουν στη μείωση των θρεπτικών ουσιών, των βαρέων μετάλλων, των οργανικών ουσιών και των αιωρούμενων σωματιδίων των εκροών.
β)Οι υγρότοποι είναι χρήσιμοι για τη διατήρηση του υδρολογικού κύκλου.
γ) Οι υγρότοποι λειτουργούν ως ρυθμιστικές ζώνες για ακραία φαινόμενα όπως πλημμύρες και ξηρασία.
δ)Τα μειονεκτήματα των υγροτόπων υπερτερούν των πλεονεκτημάτων. Ωστόσο, οι υγρότοποι θα πρέπει να καθαριστούν.

Παράδειγμα: η αμμώδης χερσόνησος Curonian, Ρωσία

Η αμμώδης χερσόνησος Curonian είναι μια από τις μεγαλύτερες περιοχές συσσώρευσης άμμου στη Βαλτική Θάλασσα. Η περιοχή συγκαταλέγεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς ως ένα διεθνές πολιτιστικό Ρωσικό / Λιθουανικό σύμπλεγμα. Η γεωγραφική της θέση και το ανάγλυφό της αναδεικνύουν τη μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητά του τοπίου. Τα κύρια στοιχεία του αναγλύφου συνίστανται από συνθέσεις αμμόλοφων, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους υψηλότερους της Ευρώπης (πάνω από 68 m ύψος) και απλώνονται κατά μήκος της χερσονήσου για περισσότερο από 70 χλμ.

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του προσανατολισμού της από βορειοανατολικά προς νοτιοδυτικά, η περιοχή αποτελεί έναν κατευθυντήριο άξονα για πολλά μεταναστευτικά είδη πουλιών. Αποτελεί δίοδο των μεταναστευτικών πουλιών που πετούν από τη βορειοδυτική Ρωσία, τη Φινλανδία και τις Ανατολικές Βαλτικές Χώρες προς τη Μέση και Νότια Ευρώπη. Κάθε άνοιξη και φθινόπωρο, 10 έως 20 εκατομμύρια μεταναστευτικά πουλιά φιλοξενούνται στη χερσόνησο Curonian για αναζήτηση τροφής και ανάπαυσης. Λόγω της μεγάλης συγκέντρωσης μεταναστευτικών πουλιών, η χερσόνησος αποτελεί ένα σημαντικό σύνδεσμο στην αλυσίδα των φυσικών προστατευόμενων περιοχών που βρίσκονται στην Άσπρη Θάλασσα γνωστό ως ο Βαλτικός Διάδρομος Πτήσης. Ανάμεσα στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς πουλιών είναι μερικά σπάνια και απειλούμενα είδη που συγκαταλέγονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Ρωσίας, της Ευρώπης και παγκοσμίως.

Τα τοπία της αμμώδους χερσονήσου Curonian δεν ήταν αποτέλεσμα αποκλειστικά φυσικών διεργασιών, αλλά επίσης οφείλονται και σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες και αποτελούν για αυτόν το λόγο παράδειγμα αρμονικής αλληλεπίδρασης ανάμεσα στη φύση και τον άνθρωπο. Η φυλή Kursiai, που κατοικούσε για αρκετά χρόνια στην αμμώδη χερσόνησο Curonian, έχει πια εξαφανιστεί, όμως, η εθνογραφική κληρονομιά που άφησε είναι ακόμη ορατή. Στην περιοχή βρίσκεται ένα αλιευτικό χωριό που θάφτηκε κάτω από τους αμμόλοφους κατά τον 18ο-19ο αιώνα. Η περιοχή έχει άφθονα στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι αμυντικές υποδομές εφαρμοσμένης μηχανικής, μοναδικές για το μέγεθός τους, είναι πολύ σημαντικές από ιστορική, επιστημονική και αισθητική άποψη. Οι αλιευτικές εγκαταστάσεις, οι αρχαιολογικοί τόποι και οι θρησκευτικές αρχιτεκτονικές υποδομές ενσωματώνονται τέλεια στο τοπίο. Η αμμώδης χερσόνησος Curonian είναι ένα εξαιρετικό φυσικό φαινόμενο απαράμιλλης ομορφιάς σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Βαλτικής. Το ποικίλο και έντονα διαφοροποιημένο ανάγλυφο της χερσονήσου Curonian σε συνδυασμό με τα πράσινα δάση, τις άσπρες αμμουδιές και τις απέραντες εκτάσεις στη Βαλτική Θάλασσα, αντιπροσωπεύουν σημαντικές αισθητικές αξίες.

www.greenpeace.ru/english/3950Ο δικτυακός τόπος είναι βελτιστοποιημένος για εμφάνιση σε Internet Explorer 4 και άνω