Ζώα αναπαραγωγής (εκτρεφόμενα), πληθυσμιακά αποθέματα

Οι φυσικές περιοχές είναι συστήματα υποστήριξης των εμπορικά πολύτιμων πόρων. Μερικοί οικότοποι προστατεύουν κρίσιμα στάδια του κύκλου ζωής ή στοιχείων των άγριων πληθυσμών, όπως περιοχές αναπαραγωγής στα μακρόβια δάση και στους υγροτόπους. Για παράδειγμα, όταν στο πλαίσιο της αστικής ανάπτυξης και της κατασκευής θερινών κατοικιών, γίνεται εκκαθάριση των περιοχών με μακρόβια δάση, περιορίζονται και οι πληθυσμοί των εμπορεύσιμων ειδών ψαριών που εξαρτώνται από τα μακρόβια, καθώς αποτελούν ενδιαιτήματα αναπαραγωγής. Κατά συνέπεια, μερικοί από αυτούς τους σημαντικούς οικοτόπους έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές, λόγω της σημασίας που έχουν στη διατήρηση των αποθεμάτων ψαριών και της λοιπής υδρόβιας πανίδας (Olsen, 1977; Ivanovici, 1983).

Στην Κροατία, η ύπαρξη τεχνητών λιμνών ή υδατοδεξαμενών είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την υψηλή βιοποικιλότητα στο Νησί Cres και συνεισφέρει στη διατήρηση των Griffons. Η αποικία των griffon μπορεί να επιβιώσει μόνο με την προϋπόθεση ότι τα πρόβατα εκτρέφονται στο νησί με τον παραδοσιακό εκτατικό τρόπο, ο οποίος επίσης προϋποθέτει την ύπαρξη δεξαμενών με πόσιμο νερό.