Συμβολή στην κλιματική σταθερότητα

Η βλάστηση επηρεάζει το κλίμα σε μακρο- και μικροκλίμακα. Έχει παρατηρηθεί ότι τα μη διαταραγμένα δάση βοηθούν να διατηρηθεί η βροχόπτωση στην άμεση εγγύτητά τους μέσω της ανακύκλωσης του νερού με την διαπνοή πίσω στην ατμόσφαιρα με ένα σταθερό ρυθμό, καθώς και μέσω της συμβολής της κώμης των δασών στην ατμοσφαιρική ανατάραξη (κίνηση αερίων μαζών). Σε μικρότερες κλίμακες, η βλάστηση ασκεί μια μέτρια επιρροή στα τοπικά κλίματα και μπορεί να δημιουργήσει αρκετά συγκεκριμένα μικροκλίματα. Μερικοί οργανισμοί εξαρτώνται από τέτοια μικροκλίματα