Συμφωνίες (Συμβόλαια)

Ένα συμβόλαιο αποτελεί νομικό εργαλείο το οποίο δεσμεύει οριστικά ένα γαιοκτήμονα με ορισμένους περιορισμούς χρήσης γης για ένα συγκεκριμένο κομμάτι γης. Ο ιδιοκτήτης, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις εργασίες στη γη αυτή, δεν πληρώνεται αλλά έχει πιθανές φορολογικές απαλλαγές. Η υποχρέωση αυτή αφορά τη γη και δεσμεύει με τίτλο τους κληρονόμους αυτής. Ο δικαιούχος του συμβολαίου, συνήθως μια κυβερνητική υπηρεσία ή μια εταιρεία περιβαλλοντικής διατήρησης, έχει το δικαίωμα να επιβάλει τους όρους του μέσω δικαστηρίων. Το σύστημα αυτό υφίσταται μόνο σε λίγες χώρες. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, και η Κοινοπολιτεία για τα Απειλούμενα Είδη και η κρατική νομοθεσία της Νότιας Νέας Ουαλίας παρέχουν ευκαιρίες στους ιδιώτες γαιοκτήμονες ώστε να συνάψουν "εθελοντικές συμφωνίες διατήρησης" ή "κληρονομικές συμφωνίες" με την κυβέρνηση, οι οποίες στη συνέχεια είναι δεσμευτικές για τους τωρινούς αλλά και τους μεταγενέστερους γαιοκτήμονες.