Πολιτιστικές αξίες

Η πολιτιστική αξία που απορρέει από τη βιολογική ποικιλότητα για τις τωρινές αλλά και τις μεταγενέστερες γενιές αποτελεί ένα σημαντικό λόγο για τη διατήρησή της. Οι ανθρώπινοι πολιτισμοί εξελίσσονται από κοινού με το περιβάλλον τους και συνεπώς η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας μπορεί επίσης να έχει ιδιαίτερη σημασία για τη διαμόρφωση της πολιτιστικής ταυτότητας. Το φυσικό περιβάλλον καλύπτει πολλές από τις ανθρώπινες ανάγκες για έμπνευση, αισθητική, διαλογισμό και εκπαίδευση για όλους τους πολιτισμούς του σήμερα αλλά και του αύριο.

Οι αισθητικές αξίες των φυσικών μας οικοσυστημάτων και τοπίων συνεισφέρουν στη συναισθηματική και πνευματική ευεξία ενός υψηλά αστικοποιημένου πληθυσμού. Η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας ενέχει και ηθικές ωφέλειες. Η παρουσία ενός μεγάλου συνόλου ζώντων οργανισμών μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος αποτελεί μόνο ένα μέρος της Γης και ότι ανάμεσα στους οργανισμούς υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης.

Ιδιαίτερα σύνθετες είναι και οι σχέσεις των ιθαγενών πληθυσμών με τη γη και τη θάλασσα, τα ζώα και τα φυτά. Γι' αυτούς τους ανθρώπους η γη και η θάλασσα έχουν ιδιαίτερη πνευματική, οικονομική, κοινωνική, προστατευτική και αναψυχική σημασία. Η διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας μπορεί να συνεισφέρει στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας. Επιπλέον, τα τοπία απεικονίζουν την πολιτιστική ποικιλότητα. Εκτιμούμε αυτήν την ποικιλότητα, διότι συμβάλλει στην αίσθηση ότι είναι κάτι που μας ανήκει. Πρόκειται για την ουσία της ερμηνείας που δίνουμε στην εξέταση της πραγματικότητας. Τα τοπία έχουν ενσωματώσει την τοπική ιστορία και έχουν εμπνεύσει διαφορετικούς πληθυσμούς για χιλιάδες έτη.