Εθιμοτυπικά και παραδοσιακά νομικά μέτρα

Πολύ πριν οι εθνικές κυβερνήσεις αρχίσουν να θεσπίζουν νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη χρήση των βιολογικών πόρων, οι παραδοσιακές κοινωνίες παγκοσμίως ήδη είχαν στην κατοχή τους μια ποικίλη και πολύπλοκη συλλογή εθιμοτυπικών νόμων για σχετικά θέματα. Η επιβίωση των κοινωνιών αυτών εξαρτιόταν από τα αποτελεσματικά συστήματα των διαχειριζόμενων βιολογικών πόρων.

Οι συνήθεις νόμοι και τα νομικά συστήματα ποικίλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό, αλλά διέπονται και από ένα σύνολο γενικών χαρακτηριστικών που τους διακρίνουν από τις σύγχρονες νομικές επιταγές οι οποίες ελέγχουν, τουλάχιστον θεωρητικά, τη συμπεριφορά στα εθνικά νομικά και πολιτικά συστήματα. Μερικά κοινά χαρακτηριστικά των εθιμοτυπικών νόμων είναι: