Οικοτουρισμός

Μέσω του οικοτουρισμού υπάρχει η δυνατότητα να ανθίσουν οι τοπικές και εθνικές οικονομίες, να προωθηθεί μακροπρόθεσμα η τοπική απασχόληση και να ενεργοποιηθούν νέες χρηματοδοτικές πηγές για διατήρηση χωρίς να υποβαθμίζεται η βιοποικιλότητα. Ο εντατικός (μαζικός) τουρισμός συνεχίζει να προκαλεί σοβαρή ζημιά στις βιολογικά ποικίλες και εύθραυστες περιοχές. Από την άλλη, οι οικονομικές και χρηματοδοτικές δυνατότητες του οικοτουρισμού παραμένουν γενικά ανεκμετάλλευτες.

Παρόλο που οι κυβερνήσεις συχνά διαβεβαιώνουν ότι στόχος του τουρισμού είναι η μεγιστοποίηση του ξένου συναλλάγματος, έχει δοθεί πολλή λίγη σημασία στο ερώτημα εάν τα κρατικά έσοδα από τον τουρισμό θα μπορούσαν ή θα έπρεπε να αυξηθούν αισθητά μέσω υψηλότερων τελών και χρεώσεων. Τουλάχιστον ένα μέρος από οποιαδήποτε αύξηση των επενδύσεων θα έπρεπε λογικά να επενδυθεί εκ νέου στη διατήρηση και τη διαχείριση των φυσικών και πολιτιστικών εκείνων γνωρισμάτων που έλκουν τους τουρίστες. Η βιωσιμότητα της τουριστικής βιομηχανίας και των κερδών από το ξένο συνάλλαγμα εξαρτώνται από αυτούς τους παράγοντες. Εξαιρουμένων κάποιων αξιοσημείωτων περιπτώσεων, σε γενικές γραμμές οι κυβερνήσεις εμφανίζονται απρόθυμες να αυξήσουν τα τουριστικά τέλη, επειδή φοβούνται πως με αυτόν τον τρόπο θα προκληθεί μείωση του συνολικού αριθμού τουριστών.