Εξαφάνιση ειδών

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διαφόρων επιστημόνων, παγκοσμίως, τα ποσοστά της εξαφάνισης ειδών είναι:

Βιβλιογραφική πηγή: Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Διατήρηση της Φύσης, 1997

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απειλούμενα είδη, μπορείτε να βρείτε στο www.arkive.org