Τροφή

Η ανθρώπινη ύπαρξη (καθώς και οι περισσότεροι υπόλοιποι οργανισμοί) εξαρτάται από αυτό που οι βιολόγοι αποκαλούν πρωτογενείς παραγωγούς, που είναι κυρίως τα φυτά. Πέντε χιλιάδες είδη φυτών έχουν χρησιμοποιηθεί ως τροφή από τον άνθρωπο, όμως σήμερα λιγότερο από είκοσι αποτελούν τροφή για την πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού και μόνο τρεις ή τέσσερις καλλιέργειες υδρογονάνθρακα είναι βασικές για την πλειοψηφία. Μία από τις σημαντικές ωφέλειες που απορρέουν από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας είναι η ύπαρξη του γονιδίου άγριων φυτών που είναι διαθέσιμη για την αύξηση μιας ευρείας γενετικής βάσης αυτών των εδραιωμένων καλλιεργειών τροφής, συνεπώς παρέχει αντοχή από ασθένειες, βελτιωμένη παραγωγικότητα και διαφορετικές περιβαλλοντικές αντοχές (Plotkin, 1988; Reid et al., 1989).