Μελλοντικοί βιολογικοί πόροι

Δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ειδών ζώντων οργανισμών. Έως σήμερα, οι επιστήμονες έχουν καταμετρήσει και περιγράψει 1.7 εκατομμύρια είδη ζώντων οργανισμών, αλλά ο συνολικός αριθμός στον πλανήτη εκτιμάται ότι κυμαίνεται ανάμεσα στα 5 με 30 εκατομμύρια. Με την ανάπτυξη της έρευνας και συνεπώς τη βελτίωση των γνώσεων, θα ανακαλυφθούν και θα αναπτυχθούν νέοι βιολογικοί πόροι που θα ενισχύσουν την ανθρώπινη ευημερία. Υπάρχει μια σαφής σχέση ανάμεσα στη διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας και την ανακάλυψη νέων βιολογικών πόρων. Μεγάλη ώθηση στην έρευνα και την επιλεκτική αναπαραγωγή έχουν δώσει κάποια σχετικώς αναπτυγμένα είδη φυτών που καλλιεργούνται σήμερα. Πολλές καλλιέργειες προϊόντων διατροφής, οι οποίες προς το παρόν δεν χρησιμοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό, μπορεί να αποβούν σημαντικές στο μέλλον. Συχνά, πηγή έμπνευσης για την ανάπτυξη φυτικών ειδών προκειμένου να επιτευχθεί πιο ευρεία διανομή αλλά και οικονομικά οφέλη μπορεί να αποτελέσει η επίσημη καταγραφή της χρήσης των φυτών από τους ανθρώπους. Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από έως τώρα άγνωστα είδη φυτών τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχτούν εξαιρετικά χρήσιμα (Iltis, 1988).

Στα προϊόντα τα οποία δυνάμει μπορούν να παραχθούν από βιολογικούς πόρους, περιλαμβάνονται οι προστατευτικές μεμβράνες για το ηλιακό φως που δημιουργούνται από τα κοράλλια, οι ελαστικές λεπτές ίνες από τον ιστό της αράχνης και οι συγκολλητικές ουσίες από τους μεταξοσκώληκες ή από τις πεταλίδες. (Beattie, 1991). Οι μικροοργανισμοί είναι σημαντικοί στην εντατική παραγωγή αγροχημικών, πρωτεϊνών για ζωική τροφή, ενζύμων και βιοπολυμερών.

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης των βιοτικών πόρων για παραγωγή φυσικών μικροβιοκτόνων τα οποία είναι παρόμοια με τον εντομοκτόνο μικροοργανισμό Bacillus thuringiensis, και για άλλα χρήσιμα προϊόντα όπως λίπη και έλαια (Plotkin, 1988). Επιπλέον, η διατήρηση της ποικιλότητας είναι σημαντική για την εύρεση αποδοτικών βιολογικών οργανισμών ελέγχου και για την καλλιέργεια ανθεκτικών στις ασθένειες ειδών. Η γενετική μηχανική των μικροοργανισμών υπόσχεται περισσότερη πρόοδο στην παραγωγή νέων ενώσεων και διαδικασιών (Reid et al., 1989).