Παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας

Η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας αποτελεί μια σημαντική και αναδυόμενη απειλή κατά της παγκόσμιας βιοποικιλότητας. Λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, πολλά ενδιαιτήματα φυτών και ζώων μπορεί να αλλάξουν στερώντας τα είδη αυτά από τις οικοθέσεις τους στις οποίες είχαν προσαρμοστεί. Για παράδειγμα, η πεταλούδα κοκκινόμαυρος μονάρχης (Danaus plexippus) θα μπορούσε να απολέσει το χειμερινό της βιότοπο στα Όρη του Μεξικού και οι πολικές αρκούδες να επηρεαστούν από την υποβάθμιση της θαλάσσιας ζωής. Πολλά είδη δεν θα μπορούν να μεταναστεύσουν αρκετά γρήγορα, ώστε να αντεπεξέλθουν στις αλλαγές. Αυτό θα οδηγήσει στην εξαφάνιση πολλών ειδών και θα κάνει ακόμη πιο εύθραυστα τα οικοσυστήματα παγκοσμίως.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περισσότερο από το 60% των οικοτόπων που ανήκουν στο βόρειο ημισφαίριο, θα επηρεαστεί από την παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας. Οικότοποι σε όλη την έκταση των Η.Π.Α. από τα δάση με έλατα και ερυθρελάτη του Maine έως τα μακρόβια έλη της παράκτιας ζώνης στη Florida θα μπορούσαν να μεταβληθούν σημαντικά.

Πολλοί ερευνητές παρατήρησαν ότι υπάρχουν μαρτυρίες της αυξανόμενης επίδρασης που ασκεί η παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας στα είδη και τους οικοτόπους. Σύμφωνα με το Συμβούλιο για την Προστασία των Φυσικών Πόρων των Η.Π.Α.: