Εισβολή στους οικοτόπους

Η εισβολή του ανθρώπου στα οικοσυστήματα επηρεάζει άμεσα τα είδη και με διαφορετικό κάθε φορά τρόπο. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα.

Ένας απλός περίπατος σε έναν αμμόλοφο που καλύπτεται με βλάστηση, μπορεί να προκαλέσει καταστροφή νεαρών βλαστών σπάνιων φυτών, φωλεών ή αυγών από πουλιά. Η έντονη ανθρώπινη παρουσία, που συνήθως δεν σέβεται την τοπική άγρια ζωή και προκαλεί ισχυρές οχλήσεις, εμποδίζει τα πουλιά να πλησιάσουν τη φωλιά τους για να ταΐσουν τα νεογνά τους, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει το θάνατό τους.

Με τον ίδιο τρόπο, οι πάπιες, οι φαλαρίδες και άλλα πουλιά που χτίζουν τις φωλιές τους σε βλάστηση που βρίσκεται προς τα ανοιχτά νερά, ενοχλούνται από τα κανό ή τα παιχνίδια αναψυχής στα ρηχά νερά.

Η αλιεία και το υποβρύχιο κυνήγι σε βαθύτερα νερά μπορεί να καταστρέψουν τους υποθαλάσσιους οικοτόπους, όπως είναι τα θαλάσσια λιβάδια των αγγειόσπερμων, στα οποία φιλοξενούνται οι γόνοι πολυάριθμων ψαριών, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικά εκμεταλλεύσιμων ειδών. Μια απλή κίνηση του δύτη μπορεί να αποσπάσει χιλιάδες αυγά από τα φύλλα, να πέσουν στο βυθό και να πεθάνουν.

Όλες αυτές οι ενέργειες εντείνουν τις προσπάθειες που πρέπει γίνουν, προκειμένου να διατηρηθεί ή να αποκατασταθεί ένας πληθυσμός.