Διατήρηση οικοσυστημάτων

Σε ένα οικοσύστημα, οι σχέσεις μοιάζουν με ένα δίκτυο συνδέσεων από τον ένα ζωντανό οργανισμό σε πολλούς άλλους ζωντανούς οργανισμούς, και σε μη βιοτικά στοιχεία.. Όχι μόνο επιτρέπουν την επιβίωση, αλλά επίσης διατηρούν μια ισορροπία ανάμεσα στους ζώντες οργανισμούς και τους πόρους (όπως η τροφή και το καταφύγιο) που χρειάζονται για να επιβιώσουν. Η βλάστηση συνδέεται άρρηκτα με τη διατήρηση των επιπέδων του νερού και της υγρασίας και είναι σημαντική για τη διατήρηση της ισορροπίας οξυγόνου/διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Λόγω των σύνθετων φυσικών σχέσεων του οικοσυστήματος, η μετακίνηση ή η όχληση ενός μέρους του οικοσυστήματος επηρεάζει τη λειτουργία αρκετών άλλων συστατικών του οικοσυστήματος. Δυστυχώς, οι γνώσεις μας για αυτές τις σχέσεις είναι ανολοκλήρωτες και κατά συνέπεια τα αποτελέσματα της όχλησης είναι έως κάποιο βαθμό απρόβλεπτα.

Η διατήρηση των φυσικών οικοτόπων βοηθά τις λειτουργίες του οικοσυστήματος σε μια ευρύτερη περιοχή. Οι φυσικοί οικότοποι αποτελούν τόπο αναπαραγωγής πουλιών και άλλων αρπακτικών, τα οποία βοηθούν στον έλεγχο των επιζήμιων εντόμων σε αγροτικές περιοχές, συνεπώς στη μείωση της ανάγκης και του κόστους για μέτρα τεχνητού ή φυσικού ελέγχου. Τα πουλιά και τα έντομα που προτιμούν το νέκταρ φωλεοποιούν και αναπαράγονται σε φυσικά οικοσυστήματα, τα οποία βρίσκονται σε μία απόσταση από τις περιοχές που βρίσκουν τροφή, βοηθώντας στην επικονίαση των καλλιεργούμενων ειδών και της αυτόχθονης χλωρίδας στις ευρύτερες περιοχές.