Διακοσμητικά φυτά

Πολλά φυτικά είδη ολοένα και περισσότερο χρησιμοποιούνται στη διακοσμητική και τη δασοκομία, και νέα υβρίδια και γένη αναπτύσσονται συνεχώς και πωλώνται στην αγορά. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι η γρεβιλλέα (Grevillea robusta).