Υπερεκμετάλλευση ειδών και αλιευτικών προϊόντων

Έως σήμερα, ένας αρκετά μεγάλος αριθμός ειδών τα οποία εδώ και εκατοντάδες έτη ήταν από τα πιο δημοφιλή είδη ψαριών, έχουν γίνει σπάνια και απειλούμενα. Στις Βόρειες Ατλαντικές θάλασσες, είδη όπως το god-fish, η ρέγκα σε κάποιες περιοχές, ο άγριος σολωμός και μερικά ακόμη είδη έχουν πλέον σχεδόν καμία οικονομική αξία. Ακόμη και αν υπάρχουν ακόμη κάποια αλιευτικά αποθέματα των ειδών αυτών, ο αριθμός τους μειώνεται κάθε έτος.

Το ίδιο ισχύει και για τα ασπόνδυλα και τα μακροφύκη, τα οποία απειλούνται από τον άνθρωπο. Σε αρκετές χώρες, οι κάτοικοι συλλέγουν ασπόνδυλα από τις παλιρροιακές περιοχές. Οι κοινότητες των ασπόνδυλων που βρίσκονται κοντά αστικά κέντρα και οικισμούς, κινδυνεύουν κυριολεκτικά να "φαγωθούν" από τους ανθρώπους.