Κατάλυση (διάσπαση) της ρύπανσης και απορρόφηση

Τα οικοσυστήματα και οι οικολογικές διαδικασίες διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο ως προς τη διάσπαση και την απορρόφηση πολλών ρυπαντών που δημιουργούνται από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Στις σημειακές πηγές ρύπανσης περιλαμβάνονται τα απόβλητα, όπως είναι τα λύματα, τα σκουπίδια και διαρροές πετρελαίου. Συστατικά του οικοσυστήματος, από βακτήρια έως και υψηλότερες μορφές ζωής, εμπλέκονται σε αυτές τις καταλυτικές και αφομοιωτικές διαδικασίες. Υπερβολικές ποσότητες οποιασδήποτε ρυπογόνου ουσίας, ωστόσο, μπορούν να καταστρέψουν την ακεραιότητα των οικοσυστημάτων και των βιοτικών στοιχείων τους.

Μερικά οικοσυστήματα, ειδικά οι υγρότοποι, διαθέτουν την ικανότητα να διασπούν και να απορροφούν αποτελεσματικά τις ρυπογόνες ουσίες. Οι φυσικοί και οι τεχνητοί υγρότοποι συνήθως χρησιμοποιούνται για να φιλτράρουν τις εκροές, να απομακρύνουν τις θρεπτικές ουσίες, τα βαρέα μέταλλα και τα αιωρούμενα σωματίδια, να μειώνουν το βιοχημικά απαιτούμενο οξυγόνο (BCOD) και να καταστρέφουν ενδεχομένως επιβλαβείς μικροοργανισμούς.