Ρύπανση

Η ρύπανση του εδάφους, του νερού και της ατμόσφαιρας με χημικές και τοξικές ουσίες, οφείλεται αφενός στα χημικά λιπάσματα και τα μικροβιοκτόνα (φυτοφάρμακα) που χρησιμοποιούνται εκτενώς στη γεωργία, αφετέρου σε συγκεκριμένες ανθρώπινες δραστηριότητες, κυρίως αυτές που σχετίζονται με το βιομηχανικό τομέα. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των επιπτώσεων της ρύπανσης στη βιοποικιλότητα (σύμφωνα με Naturopa, 1996):