Πληθυσμιακή αύξηση και κατανάλωση πόρων

Στις μέρες μας, ο παγκόσμιος πληθυσμός εκτιμάται ότι έχει φτάσει τα έξι δισεκατομμύρια ανθρώπων και αυξάνεται συνεχώς καθημερινά. Οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες για γλυκό νερό, τροφή και καύσιμα ασκούν πρωτοφανείς πιέσεις στα παγκόσμια και τοπικά οικοσυστήματα. Εκτός από τις ανάγκες που αφορούν την επιβίωση, παρατηρείται αυξανόμενο αίτημα παγκοσμίως για περισσότερα υλικά αγαθά και υπηρεσίες. Και ενώ από τη μία τα έθνη αγωνίζονται να αυξήσουν τον υλικό πλούτο και τις ανέσεις, από την άλλη αυξάνεται η πίεση στη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους.