Διαδικασίες διατήρησης της βιοποικιλότητας

Μερικές από τις διαδικασίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση των επιπτώσεων της ανθρωπογενούς δραστηριότητας στη βιοποικιλότητα είναι:

Οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων αποτελούν στρατηγικά σημαντικά εργαλεία για την προστασία της βιοποικιλότητας, διότι αποσκοπούν στην αποφυγή προβλημάτων προτού ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης έργων. Οι ΕΠΕ θα πρέπει να αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση στις τομεακές πολιτικές, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα σχέδια σχετικά με χρήσεις γης -κυρίως αυτά που αφορούν το σχεδιασμό αυτοκινητόδρομου, την ανάπτυξη λεκάνης απορροής, τη δασοκομία και το φυσικό σχεδιασμό. Συχνά είναι αρκετά αργά για να προληφθεί μια μεγαλύτερη ζημία κατά το στάδιο του έργου, εάν το έργο αυτό είναι ήδη μέρος ενός εγκεκριμένου σχεδίου ή προγράμματος.