Πίεση

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Επιτροπή Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (Geo-3), οι ανθρωπογενείς επιπτώσεις ευθύνονται για τη μείωση του πληθυσμού του 89% των απειλούμενων πουλιών, του 83% των απειλούμενων θηλαστικών και του 15% των απειλούμενων φυτών.